Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Pkvip88 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người chơi. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi tiền, rút tiền, hoặc sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi. Thông tin cá nhân này bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh
 • Thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
 • Lịch sử giao dịch

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn khi bạn sử dụng Website của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • Thông tin cookie
 • Thông tin sử dụng

Cách sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của bạn
 • Thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu của bạn
 • Gửi cho bạn các thông báo và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Thực hiện các phân tích và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Tạo báo cáo phân tích
 • Cải thiện hiệu suất của Website
 • Hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trong các trường hợp sau:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý
 • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin bởi pháp luật
 • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để ngăn chặn gian lận hoặc vi phạm pháp luật

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc thông báo trên Website.